Fordeler med solcelleanlegg

  • Lange lyse dager gir mye strøm. Solproduksjon kan foregå fra tidlig morgen til sen kveld. Strømmen du produserer brukes direkte.
  • Lave temperaturer gir høyere effekt. Norsk klima gjør solcellene mer effektive. I perioden fra mars til september vil ett solcelleanlegg gi en betydelig strømproduksjon. I Follo produserer vi like mye strøm som man gjør midt i Tyskland.
  • Overskuddsstrøm fra solcelleanlegget kjøpes tilbake av nettselskapet.