Beregn solproduksjonen på ditt tak

Besøk vår portal for å gjøre en beregning av ditt potensiale for solproduksjon

Gå til SOLKART og få umiddelbart ett anslag på hva ditt hustak kan produsere av solstrøm

Beregningen på SOLKART gir en god pekepinn. Men vi ønsker å komme i kontakt med deg og gjennomføre en vurdering av akkurat ditt tak ut fra dine ønsker.