Beregn SOLPRODUKSJON på ditt tak

Besøk vår portal for å gjøre en beregning av ditt potensiale for Solproduksjon

Trykk på lenken:  SOLKART   og få umiddelbart ett anslag på hva ditt hustak kan produsere av solstrøm.  Send en mail eller ta kontakt så beregner vi pris på ditt anlegg. 

Beregningen på SOLKART gir en god pekepinn. Men vi ønsker å komme i kontakt med deg og gjennomføre en vurdering av akkurat ditt tak ut fra dine ønsker.