Installasjoner

Installasjon på Drøbakveien 204 i Ås

3,2 KWp anlegg med 12 IBC PolySol 265 paneler

3,2 KWp . 12 iBC 265 Solar paneler., med Steca 3010 inverter. Anlegget har vært i drift siden 21 mai 2017.   De første dagene har det produsert  24 KW hver dag.

 

 

 

 

 

Installasjon på Drøbakveien 202 i Ås

3,2 KWp. 12 Jinco 265 maxim med Micro inverter.

3,2 KWp . 12 Jinco paneler med Micro inverter for å håndtere skygge fra fremspring morgen og kveld.  Steca 3010 inverter.

Du er velkommen til å se på våre referanseanlegg i Drøbakveien i Ås.

 

 

 

 

Monteringsløsninger